Könnun mánaðarins

Hvað af eftirfarandi hræðist þú mest?
 

Vissir þú að ...

Hugræn atferlismeðferð við svefnleysi er árangursríkari en svefnlyf. Að meðaltali bætir hugræn atferlismeðferð svefn hjá um 80-90% af þeim sem ganga í gegnum slíka meðferð.

Mígreni

Mígreni einkennist af höfuðverkjaköstum þar sem verkur kemur oft fram öðru megin í höfðinu ásamt þungum æðaslætti. Algengt er að höfuðverknum fylgi ógleði og uppköst. Mígreniköst tengjast örvun ósjálfráða taugakerfisins sem stjórnar svokölluðu "fight or flight" viðbragði. Virkjun ósjálfráða taugakerfisins hægir á losun fæðu úr maga í smáþarma og dregur úr blóðflæði til húðar. Aukin virkni ósjálfráða taugakerfisins getur einnig leitt til sjóntruflana, ljósnæmi, ógleði, uppkasta og niðurgangs, sem einnig eru þekkt einkenni mígrenis.

Meðferð við mígreni á Heilsustöðinni kallast hitalífendursvörun en byrjað var að nota slíka aðferð sem meðferð við mígreni fyrir um 30 árum síðan. Með hátæknibúnaði er yfirborðshiti húðar mældur og raunmælingu varpað á tölvuskjá sem sjúklingurinn horfir á. Honum er svo kennt með einföldum aðferðum að auka hitastigið í húðinni. Þessi aðferð sem meðferð við mígreni hefur nú verið rannsökuð í áratugi og er nokkuð sýnt að meðferðin er árangursrík við að draga úr styrk og tíðni kasta.