Könnun mánaðarins

Hvað af eftirfarandi hræðist þú mest?
 

Vissir þú að ...

Sálfræðilegur stuðningur og meðferð getur hjálpað sjúklingum, fjölskyldu og ástvinum að aðlagast lífi með alvarlegum sjúkdómum.
Streita

Streita er óumflýjanlegur þáttur daglegs lífs. Streita er í raun hver og ein einasta breyting í lífinu sem þú þarft að aðlagast. Bæði jákvæðar og neikvæðar breytingar valda streitu, t.d. að upplifa lífshættu, verða ástfanginn eða ná árangri sem þú hefur lengi stefnt að. Í hinu daglega lífi upplifir þú stöðugt breytingar, stórar og smáar, sem þú þarft að aðlagast og valda því streitu í meira eða minna mæli. Ekki er öll streita neikvæð. Streita er ekki aðeins eftirsóknarverð í ákveðnu mæli heldur er hún einn grundvallar þáttur lífsins. Streita í of miklu mæli hefur hins vegar neikvæðar afleiðingar á heilsuna og lífið almennt.

Sálfræðingar Heilsustöðvarinnar veita mat og meðferð við streitu. Mat er lagt á hverjir helstu streituvaldar eru í lífi skjólstæðings. Meðferð byggir svo á að kenna skjólstæðingi áhrifaríkar aðferðir til þess að draga úr neikvæðum áhrifum streitu á líf hans. Þær aðferðir sem kenndar eru skiptast í megin dráttum í tvennt. Annars vegar er um að ræða slökunaraðferðir og hins vegar hugrænar og atferlislegar aðferðir sem minnka neikvæð áhrif streitu á lífið og gera skjólstæðinginn betur í stakk búinn til að takast á við streitu með heilbrigðum og áhrifaríkum hætti.