Könnun mánaðarins

Hvað af eftirfarandi hræðist þú mest?
 

Vissir þú að ...

Hugræn atferlismeðferð við svefnleysi er árangursríkari en svefnlyf. Að meðaltali bætir hugræn atferlismeðferð svefn hjá um 80-90% af þeim sem ganga í gegnum slíka meðferð.

Þunglyndi

Flest okkar finnum við fyrir tilfinningum eins og leiða, depurð, vonbrigði o.s.frv. í einhverju mæli í lífi okkar. Upplifun tilfinninga sem þessara í litlu mæli telst eðlileg og tilfinningar af þessu tagi teljast einnig til eðlilegra viðbragða við erfiðum atburðum í lífinu. Þegar einkenni þunglyndis eru tíðari og meiri, getur verið um þunglyndi að ræða. Þegar um klínískt þunglyndi er að ræða gengur fólki almennt illa að takast á við vandamálið án hjálpar. Þunglyndi hefur neikvæð áhrif á vinnuna, sambönd og jafnvel grunnþarfir okkar eins og matarlyst og svefn. Í alvarlegustu tilvikunum íhugar fólk að taka sitt eigið líf.

Einkenni þunglyndis eru margvísleg og einstaklingsbundið er hvaða einkenni koma fram hjá hverjum og einum. Helstu einkenni eru:

 • Depurð, vonleysi og hjálparleysi
 • Tárast títt og auðveldlega
 • Minni ánægja með lífið, nýtur ekki lífsins
 • Minni áhugi á athöfnum og áhugamálum sem áður veittu ánægju
 • Svefntruflanir og sofið mikið
 • Minnkuð eða aukin matarlyst
 • Vanmáttarkennd og sektarkennd
 • Þreyta eða slen
 • Kvíði eða pirringur
 • Hæg hugsun
 • Minni áhugi á kynlífi
 • Ofurviðkvæmni
 • Slök einbeiting, minni og áhugahvöt
 • Miklar líkamlegar umkvartanir
 • Sjálfsvígshugsanir
Sálfræðingar Heilsustöðvarinnar veita hugræna atferlismeðferð við þunglyndi. Meðferðin er gagnreynd og hefur samkvæmt rannsóknum reynst árangursrík við að draga úr þunglyndi.